وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه،تو به توانایی های او ایمان داری،وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه،او به توانایی های تو ایمان داره..

اخبار

آخرین کاربران